Favorite 5 Instagrams of the Week 🍊

Bunny 🐰 @cailinhillaraki

Vitamin Cs 🍊 @atoutstudios

Devon Aoki πŸ—Ό @erikabowes

Nom. 🍲 @ju_05

Oranges 🍊 @thankyou_ok

Follow us on Instagram @dnatheshop 🍌