Favorite 5 Instagrams of the Week 🍊

Vitamin Cs 🍊 @atoutstudios

Devon Aoki 🗼 @erikabowes

Nom. 🍲 @ju_05

Oranges 🍊 @thankyou_ok

Follow us on Instagram @dnatheshop 🍌